Zabezpieczenia antyhałasowe

Zabezpieczenia antyhałasowe Osiedla Kosynierów

Fragment obwodnicy Marek będzie przechodzić tuż obok Osiedla Kosynierów. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania o zabezpieczenia antyhałasowe na odcinku Węzeł Marki – Osiedle Kosynierów. Spróbujemy – przynajmniej częściowo – na nie odpowiedzieć.

Przede wszystkim należy wyjaśnić, że omawiany odcinek będzie budowany w ramach modernizacji Trasy Toruńskiej. Prawdopodobnie wiosną tego roku pojawi się w tym miejscu ciężki sprzęt budowlany. Zgodnie z decyzją środowiskową prace budowlane mogą być prowadzone między godziną 6 a 22. Mogą one być uciążliwe dla mieszkańców osiedla.

Jeśli chodzi o zabezpieczenia antyhałasowe, poniżej załączamy mapkę z zabezpieczeniami oraz symulacjami natężenia hałasu dla pory dziennej i nocnej dla prognozowanego ruchu w 2025. Normy hałasu w porze dziennej to 60 lub 55 decybeli, a w porze nocnej 50 dB. Trzeba pamiętać, że miara natężenia hałasu jest logarytmiczna, co oznacza, że średnio co 3dB hałas się podwaja (inaczej w dzień dopuszczalny hałas – 60dB jest trzy razy większy niż w nocy – 50dB).
Jak należy interpretować poziom hałasu:

Za Wikipedią

Za PClabem – stare, ale obrazowe

Na poniższej mapie zaznaczono takie elementy jak:

Gruba niebieska linia – ekrany akustyczne. W sąsiedztwie osiedla Kosynierów ekrany znajdują się również w pasie dzielącym jezdnie. Takie rozwiązanie istotnie wpływa na poziom hałasu.  Jest to również spójne z rozwiązaniem stosowanym na dalszym odcinku, czyli w projekcie w kierunku Węzła Drewnica. Przewidziano ekrany o wysokości 6  m., a bezpośrednio przy blokach 8 m., w pasie rozdzielającym jezdnie 6 m., po stronie północnej również 6 m. tzw pochłaniające (z materiałem izolacyjnym w środku, inny typ to tzw. odbijające).

UWAGA: W/W informacje są aktualne. Jeżeli w innym miejscu na naszej stronie podano inną wysokość, to tamta informacja jest nieaktualna i będzie poprawiona.

Cienka niebieska linia to izofona (po ludzku – poziomica dla dźwięku) dla natężenia 50dB, czyli norma nocna.

Fioletowa linia to izofona dla natężeniu dźwięku 60dB.

Czerwony punkt nad liczbą 500 to punkt okresowego pomiaru hałasu – w tym miejscu będzie mierzony poziom hałasu po oddaniu inwestycji. Pomiar będzie służył do podjęcia decyzji, czy zabezpieczenia są wystarczające (z punktu widzeniu normy). Takie pomiary weryfikacyjne są obowiązkowe rok po oddaniu inwestycji do użytkowania, a wyniki przedstawione 18 miesięcy. Będą one podstawą do ubiegania się o tzw. indywidualne środki ochrony przed hałasem – wymianę okien na bardzo szczelne i często nieotwieralne, instalację klimatyzacji, etc.

Jak widać na załączonym obrazku jeden z bloków „łapie” się na izofonę 50dB. Odległość minimalna nowo stawianych budynków zgodnie z decyzją środowiskową to 90 metrów w naszym rejonie:

„Aby uniknąć wysokich przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku proponuje się ponadto podjęcie działań prowadzących do nie sytuowania nowej zabudowy mieszkaniowej do następujących odległości od krawędzi trasy.

90 metrów Głębocka – Piłsudskiego”

Kwestia ciągłości ekranów z odcinkiem w kierunku Węzła Drewnica (WOW), również została uwzględniona w decyzji środowiskowej:

„W ramach projektu powiązania Wschodniej Obwodnicy Warszawy z Trasą AK należy uwzględnić w przyszłej dokumentacji budowę ekranów stanowiących wydłużenie w kierunku wschodnim obecnie zaprojektowanych ekranów nr 52 i 54 oraz 60. Pozwoli to w perspektywie na skuteczną ochronę osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Kosynierów w Markach.”

Dodatkowa mapa do pooglądania, niestety nie zawiera Marek – mapa akustyczna Warszawy

spill casino