Wojewoda mazowiecki śpieszy z pomocą mieszkańcom Marek

30.Gru.2009 - skomentuj

Panie ministrze, niech Pan zapewni finansowanie dla obwodnicy Marek – z takim przesłaniem do ministra Grabarczyka zwrócił się Jacek Kozłowski. Takie wezwanie płynie z pisma, które niedawno otrzymała Grupa Marki 2020.

W połowie  listopada relacjonowaliśmy spotkanie z wojewodą mazowieckim. Jackowi Kozłowskiemu wręczyliśmy wówczas książkę z 11 tys. podpisów w sprawie budowy obwodnicy Marek i poprosiliśmy go o wsparcie w tej sprawie. Wojewoda, pochodzący ze środowiska gdańskich liberałów, a więc dobrze znający polityków Platformy Obywatelskiej, nie zasypiał gruszek w popiele. 10 grudnia skierował bardzo dobrze przemyślane pismo do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury.

Pragnę wyrazić swoje poważne zaniepokojenie wstrzymaniem prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszenia przetargu na wyłonienie projektanta odcinka drogi krajowej S-8 od zakończenia Trasy Toruńskiej do obwodnicy Radzymina (wraz z obwodnicą Marek). W chwili obecnej droga krajowa S-8 przebiega przez centrum miasta Marki, co jest niezwykle  uciążliwe dla jego mieszkańców i negatywnie wpływa na standard ich życia, często powodując zagrożenia w ruchu pieszych. Jest to jedna z trzech najbardziej obciążonych ruchem tras wylotowych z Warszawy, co nie pozostaje również bez negatywnego wpływu na istniejącą substancję budowlaną. Stałe korki, rosnące zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, powodują utrudnienia w dojeździe do pracy co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób” – pisze wojewoda.

Nic dodać, nic ująć. W dalszej części pisma Jacek Kozłowski zaznacza, że istnieje poważne ryzyko, że bez udrożnienia wylotu z Warszawy wzrosną utrudnienia drogowe. Po opisie status quo minister przechodzi do ofensywy.

Pragnę poinformować Pana Ministra, że Grupa Marki 2020, działająca w imieniu Mieszkańców Marek, złożyła 19 listopada 2009 r. do Wojewody Mazowieckiego prośbę o pomoc i podjęcie wszelkich możliwych decyzji i działań w sprawie budowy ww. obwodnicy miasta Marki. Prośba została poparta prawie 11 tys. podpisów (8 tys. tradycyjnych i ponad 3 tys. elektronicznych), w załączeniu” – opisuje w piśmie Jacek Kozłowski.

Zauważa także, że gminy z powiatu wołomińskiego i wyszkowskiego wzywają do jak najszybszej budowy obwodnicy.

Niepokój mieszkańców budzi fakt, że budowa obwodnicy Marek nie została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 przyjętym przez Radę Ministrów w 25 września 2007 r., co w konsekwencji skutkuje brakiem zapewnienia finansowania jej realizacji. Taka decyzja, przy kontynuowaniu prac nad kolejnymi odcinkami trasy S-8 znacznie mniej obciążonymi ruchem, jest dla szerokiej opinii publicznej zupełnie niezrozumiała” – zauważa wojewoda mazowiecki, który jest pełen uznania dla pozytywnej formy protestu Grupy Marki 2020.

I na koniec to, co najważniejsze:

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ponowne wnikliwe rozważenie możliwości wpisania przedmiotowej inwestycji do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 w celu zapewnienia finansowania jej realizacji. Pragnę przy tym nadmienić, że inwestycja ta nie jest zagrożona na skutek znaczących protestów lokalnych grup lub organizacji ekologicznych, co jest wyjątkiem w obszarze metropolitarnym Warszawy” – kwituje wojewoda.

Pismo otrzymali minister Grabarczyk, minister Boni, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz…. Grupa Marki 2020 – jako reprezentant i przedstawiciel mieszkańców Marek. Panie Wojewodo, dziękujemy za pamięć i poparcie!

całość  pisma (pdf)


Grupa Marki 2020

Szczepan Ostasz, Jacek Orych, Tadeusz Markiewicz

Przypominamy, że w najnowszym wydaniu  Newslettera m@reckiego zamieściliśmy sprawozdanie z dotychczasowej działalności w sprawie obwodnicy Marek oraz korespondencję, jaką otrzymaliśmy od Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Kto nie miał okazji przeczytać, zapraszamy –> wpis  (czytaj dalej…).

Jednocześnie przypominamy o możliwości zapisania się do bezpłatnego Newslettera m@reckiego, gdzie wszystkie najważniejsze i najciekawsze informacje na temat naszego miasta (w tym dotyczące obwodnicy, planowanych wyłączeń prądu na poszczególnych ulicach, najbliższych wydarzeń, a do tego felietony i komentarze…) mogą trafiać bezpośrednio do Twojej skrzynki poczty elektronicznej. Szczegóły i możliwość zapisu –> (czytaj dalej…)tagi

Zostaw odpowiedź