Trasa Toruńska – utrudnienia 19 i 22 III + FILMY

21.Mar.2010 - skomentuj

Utrudnienia wprowadzone  19.III.2010: zwężenie od Alei Piłsudskiego do ul. Łabiszyńskiej

Wpływ utrudnień z punktu widzenia mieszkańców Marek: ISTOTNY

Czas trwania utrudnień: ponad 4 miesiące

Informacja ze strony GDDKiA:

Planowana zmiana organizacji ruchu na Trasie AK

W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, w dniu 19.03.2010r. o godz. 1700 planowane jest zwężenie istniejących pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Toruńskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach do ul. Łabiszyńskiej z dwóch pasów po 3,5m do dwóch pasów po 3,0m oraz zajęcie zewnętrznego pasa awaryjnego.

Powyższe zwężenie związane są z koniecznością wybudowania dróg zbiorczo -rozprowadzających oraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Zmiana organizacji potrwa do dnia 31.07.2010r.

Poniżej film z przejazdu Trasą Toruńską, po zmianie organizacji ruchu:

Dodatkowo, film z przejazdu od Mostu Grota do Marek:

Utrudnienia w okresie  22.III.2010 – 30.V.2010

Wpływ utrudnień z punktu widzenia mieszkańców Marek: NISKI

Czas trwania utrudnień: ponad 2 miesiące

Planowana zmiana organizacji ruchu na Trasie AK.

W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, w dniu 22.03.2010r. o godz. 1200 planowane jest zwężenie z 3 do 2 pasów ruchu jezdni zachodniej ul. Modlińskiej w rejonie nowobudowanych obiektów Trasy Toruńskiej.

Ruch będzie odbywał się dwoma pasami w obu kierunkach. Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej oraz budową nowych fundamentów i podpór wiaduktów.

Zwężenie potrwa do dnia 30.05.2010r.

tagi:, , , ,

Zostaw odpowiedź