Radni za lepszą ochroną akustyczną

03.Mar.2015 - komentarze 2

Prace związane z budową obwodnicy ruszyły. To nas wszystkich cieszy. Część mieszkańców martwi się jednak (i słusznie), że przelotówka nie da im żyć, konkretnie – dobiegający z niej hałas. Wszystko byłoby dobrze, gdyby inwestor nie zaczął zmieniać (czytaj odchudzać) założeń ochrony akustycznej. Próbujemy to odkręcić.

O sprawie piszemy od dłuższego czasu. Awantura o ekrany wzdłuż trasy Warszawa- Łódź została przez rządzących sprytnie wykorzystana do obniżenia norm hałasu. Od razu oberwie się za to Markom. Pierwotnie ekrany akustyczne w naszym mieście miały być liczniejsze, dłuższe i wyższe. Pod reżimem nowych reguł – będzie dużo gorzej. I to martwi mieszkańców południowo-wschodnich Marek. Dlatego poprosiliśmy Radę Miasta o przegłosowanie uchwały w sprawie zwiększenia ochrony akustycznej. I tak też się stało podczas ostatniej sesji.

Nasze propozycje zebrał Sławek Mateuszczyk.

„Na początkowym odcinku obwodnicy od strony Trasy Toruńskiej przez 211m nie zaplanowano żadnych ekranów od strony Marek. Powstały tam niedawno trzy osiedla bloków mieszkalnych przy ul. Pałacowej i Zamkowej. We wcześniejszych opracowaniach ten odcinek miał być chroniony ekranami o wysokości 3‑4m i na taką ochronę przed hałasem liczyli nabywcy mieszkań.

W okolicy skrzyżowania z ul. Ząbkowską projekt przewiduje ekrany o wysokości 3 m. Obwodnica biegnie nad ulicą wysokim wiaduktem, z którego hałas będzie rozprzestrzeniał się na większą odległość. Postulatem jest tutaj podwyższenie ekranów do wysokości co najmniej 4 m, żeby uniknąć hałasu odbijającego się od bocznych ścian ciężarówek wystających ponad ekrany.

Na wysokości ul. Szkolnej ekrany miały znaleźć się na szczycie wiaduktów prowadzących na trasę S17 w kierunku Lublina. Wiadukty te nie zostaną jednak wybudowane w ramach obecnej inwestycji, co uniemożliwia wybudowanie na nich ekranów. Nie zaproponowano w projekcie żadnego rozwiązania zastępczego, nawet tymczasowego. Zaproponowano zatem pozostawienie w miejscu planowanego w przyszłości ekranu, hałdy ziemi, która zapewni tymczasową ochronę przed hałasem, a zostanie wywieziona dopiero w ramach budowy zjazdów w kierunku Lublina – być może dopiero za kilkanaście lat.

W projekcie obwodnicy, most nad rzeką Długą ma być elementem ozdobnym i z tego zapewne powodu został pozbawiony ekranów akustycznych. Hałas z niego będzie uciążliwy zarówno dla mieszkańców Marek jak i sąsiedniej Zielonki”.

Trzymajmy kciuki, żeby inwestor i wykonawca wzięli sobie do serca te spostrzeżenia. My nie żądamy wykopu (jak na Ursynowie) czy tuneli (jak na Trasie Toruńskiej), ale duuuużo tańszych wysokich ekranów. Tyle i tylko tyle.

Tadeusz Markiewicz

Treść uchwały

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie zabezpieczenia antyhałasowego odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającego  przez Miasto Marki i Miasto Zielonka

Rada Miasta Marki przychyla się do wniosku złożonego w ramach konsultacji społecznych, podpisanego przez ponad 600 osób – mieszkańców rejonu sąsiadującego z budowaną obwodnicą Marek, o zwiększenie poziomu ochrony przeciwhałasowej. Rada Miasta Marki również stoi na stanowisku, że planowane obecnie zabezpieczenia antyhałasowe są niewystarczające i wnosi o poprawę zabezpieczeń w następujący sposób:

 1. Na odcinku oznaczonym w projekcie jako km 11+600 do km 11+811 (początek obwodnicy od strony Trasy Toruńskiej) po stronie północnej według projektu nie przewiduje się żadnych ekranów akustycznych. Projekt nie uwzględnia faktu, że przyległy rejon podlega intensywnej zabudowie mieszkaniowej ( obecnie powstają trzy osiedla). Wcześniejsze opracowania dla tego odcinka przewidywały ekrany o wysokości 3‑4m i na taką ochronę przed hałasem liczyli kupujący mieszkania w tym rejonie. Według wspomnianych opracowań ekrany miały również powstać w pasie rozdzielającym jezdnie.

Przypominamy, że ekrany akustyczne na odcinku km 11+600 do km 11+890 (strona prawa-południowa) zostały podwyższone na prośbę GDDKiA Oddział Warszawa w celu uniknięcia konfliktów społecznych i protestów mieszkańców zabudowy wielokondygnacyjnej znajdującej się w rejonie węzła „Marki”. To przykład na to, że tzw. potrzeby społeczne związane z budową drogi mogą i powinny być uwzględnione.

W związku z powyższym wnioskujemy o przywrócenie zabezpieczeń antyhałasowych do poziomu pierwotnie planowanego.

 1. Na odcinku od km 11+811 do km 12+292 obecny projekt przewiduje ekrany o wysokości 3 m od strony północnej. Wnosimy o podwyższenie ekranów na tym odcinku do wysokości co najmniej 4 m. Po pierwsze, obwodnica przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie (ok. 20 m) osiedla mieszkaniowego przy ulicy Ząbkowskiej 10. Po drugie przebiega wiaduktem, co w istotny sposób może wpływać na zasięg oddziaływania hałasu.
 2. Od km 12+646 zaplanowano ekrany na łącznicy z tzw. Wschodnią Obwodnicą Warszawy (WOW). Te zjazdy nie zostaną jednak wybudowane w ramach obecnej inwestycji. Wnosimy zatem o wyznaczenie zwałki ziemi w miejscu planowanego w przyszłości nasypu , która zapewni tymczasową ochronę przed hałasem. Zwałka zostanie usunięta w momencie budowy łącznic z WOW – być może za kilkanaście lat. Na przyległym terenie intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa.
 3. Rada Miasta Marki stoi na stanowisku, że obiekt D-ES-4 powinien zostać wyposażony w ekrany akustyczne. Hałas z tego obiektu będzie uciążliwy zarówno dla mieszkańców Marek (zabudowa ul. Fabrycznej), jak i sąsiedniej Zielonki (zabudowa ul. Mareckiej).
 4. Podkreślamy, że obiekt ES-1 (wiadukt nad ulicami Ząbkowską i Szpitalną) powinien zostać wyposażony w tzw. „ciche dylatacje”.
 5. Wnosimy o wykonanie w planowanym nasypie drogi S8 przejścia dla pieszych w rejonie ulic Kujawskiej, Mazurskiej bądź ul. Warmińskiej (okolice km12+600). Obecnie jest to popularna trasa wykorzystywana przez mieszkańców tego rejonu.

Protesty mieszkańców warszawskiego Bemowa i Ursusa na niewystarczające zabezpieczenia antyhałasowe oraz wyniki „Kontroli zasadności budowy ekranów akustycznych i przepustów na autostradzie A2 i innych wybranych odcinkach dróg” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2014 roku budzą uzasadnione obawy Rady Miasta Marki, że obecnie planowane zabezpieczenia antyhałasowe na omawianym odcinku są niewystarczające.

Mając na względzie zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańców Marek, a przede wszystkim ochronę ich zdrowia, apelujemy o uwzględnienie powyższych postulatów przy budowie odcinka drogi ekspresowej S8 biegnącego przez Miasto Marki i Miasto Zielonka.

 

 

tagi

Komentarzy do tego wpisu: 2

 • Krzysztof

  Dzisiaj w Zielonce odbyło się spotkanie z wykonawcą, projektantami i przedstawicielami GDDKiA. Niestety informacje, które uzyskaliśmy są mało ciekawe. Według pani kierownik projektu z GDDKiA na chwilę obecną nie możliwości wprowadzenia żadnych zmian dotyczących ochrony akustycznej na odcinku „A” inwestycji – czyli od węzła Marki do ul. Pustelnickiej w Zielonce.

 • Grażyna

  Przepisy się teraz zmieniają na lepsze za sprawą Unii, trzeba to pilotować.

Zostaw odpowiedź