Program Budowy Dróg Krajowych – konsultacje społeczne

16.Gru.2010 - komentarzy 11

Ponieważ trwają konsultacje społeczne Programu Budowy Dróg Krajowych, przygotowaliśmy draft pisma.

Konsultacje mogą odbywać się również drogą elektroniczną, dlatego proponujemy akcję mailingową.

OSzczepnikos

Wyślijcie poniższą treść maila na następujące skrzynki:

a.orlowska@mi.gov.pl,
eboratynska@mi.gov.pl,
cgrabarczyk@mi.gov.pl,
rstepien@mi.gov.pl,
kancelaria@gddkia.gov.pl,
amaciejewski@gddkia.gov.pl,
lwitecki@gddkia.gov.pl,
ebrenda@gddkia.gov.pl,

obwodnicamarek@gmail.com

Treść maila:

Droga ekspresowa S8 jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w Polsce. Znalazło to swoje odzwierciedlenie poprzez wpisanie jej jako priorytetowego zadania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 („Program”) w całości. Cieszę się z faktu, iż zawarte zostały w Programie istotne z punktu widzenia Marek odcinki drogi S8 Marki – Drewnica oraz Drewnica – Radzymin, stanowiące łączenie tzw. Obwodnicę Marek („Obwodnica”).

Pragnę jednakże zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż kluczowy odcinek drogi S8, tzw. Obwodnica Marek, została ujęta jako zadanie do realizacji po 2013 r. jest to kluczowa inwestycja, stanowczo żądam wpisania odcinka drogi S8 od Marek do Radzymina, jako zadanie do realizacji do 2013 r.

Poniżej przytaczam argumenty, które powinny zostać wzięte pod uwagę i jednoznacznie wskazują na konieczność wykonania omawianej inwestycji w możliwie najkrótszym czasie.

Natężenie ruchu – SDR 2010 wynosi 58 tys. pojazdów

Droga krajowa nr 8 w Markach jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Wszelkie rezerwy przepustowości zostały już wyczerpane. W Programie wskazuje się, iż „natężenie ruchu jest jedna z podstawowych przesłanek wyboru inwestycji do realizacji”. Zwracam uwagę na fakt, że wstępne wyniki pomiaru ruchu wykonane w roku 2010 wykazują średniodobowy ruch pojazdów samochodowych („SDR”) na poziomie 58 tys. pojazdów na dobę. Znamienny jest fakt, iż poglądowa mapa będąca elementem Programu przewiduje takie natężenie ruchu dopiero w roku 2025! Istotne jest, iż znaczna część pojazdów przejeżdżających przez Marki to samochody ciężarowe, co wynika z tranzytowego charaktery drogi krajowej nr 8. Wyższy SDR w województwie mazowieckim występuje jedynie w Raszynie, gdzie łączą się drogi krajowe nr 7 i 8, jednakże zgodnie z planami zawartymi w Programie ten odcinek uzyska alternatywę, dla części ruchu przez niego obecnie przechodzącego w postaci, autostrad A1 i A2.

Odcinek korytarza pierwszego sieci TEN-T

Droga krajowa nr 8 w Markach stanowi początkowy odcinek pierwszego korytarza TEN-T Warszawa – Budzisko (tzw. Via Baltica), co oznacza, że jest to jeden z głównych szlaków drogowych w kraju i występuje na nim wysokie obciążenie ruchem tranzytowym. Włączenie drogi ekspresowej S8 na omawianym odcinku do sieci TEN-T pozwala oprzeć się na działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozwoliłoby to na pozyskanie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, które mogą być przeznaczone na budowę dróg ekspresowych i obwodnic. Obwodnica Marek idealnie wpisuje się w to działanie!

Istotne znaczenie dla ruchu lokalnego i aglomeracyjnego

Droga krajowa nr 8 w Markach służy nie tylko tranzytowi, ale również codziennym dojazdom do pracy mieszkańców Marek, Radzymina, Wyszkowa i okolicznych miejscowości.

Ochrona środowiska

Obecny przebieg drogi powoduje bezproduktywne zużycie ogromnych ilości paliwa w trakcie próby przejazdu przez Marki. Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na standard życia, a przede wszystkim na zdrowie mieszkańców Marek, szczególnie tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Oczywistym problemem są drgania czy ponadnormatywny poziom hałasu, opisane w dokumencie przygotowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego „Dokumentacja do określenia Programu ochrony środowiska przez hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków drogi krajowej nr 8, na terenie województwa mazowieckiego”. Dokument podkreśla, że jedynym rozwiązaniem w przypadku Marek jest budowa obwodnicy.

Bezpieczeństwo

Pomimo dużej liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, faktu iż wszystkie przejścia są w nią wyposażone oraz dwóch fotoradarów, liczba wypadków jest znaczna. Bardzo niebezpiecznym miejscem jest zjazd z Trasy Toruńskiej poprzez łącznicę (tzw. ślimak). Brak alternatywnej drogi powoduje, iż każdy incydent permanentnie blokuje trasę Warszawa – Białystok. Nagminne jest również łamanie przez kierowców ograniczenia prędkości i przejeżdżanie na czerwonym świetle, co istotnie odbija się na bezpieczeństwie. Jedynie budowa obwodnicy może doprowadzić do poprawy sytuacji.

Spójność sieci drogowej

Obwodnica Marek, jako jedyny odcinek drogi ekspresowej S8, planowana jest do realizacji po 2013. Jeżeli te zamierzenia zostaną zrealizowane, to cała droga ekspresowa S8 będzie ukończona, włączenie z newralgicznymi elementami takimi jak Most Grota Roweckiego. Już w połowie 2012 roku, droga ekspresowa S8 od strony Warszawy będzie kończyć się w Markach, przechodząc z pięciopasowego bezkolizyjnego przekroju w każdym kierunku do dwóch pasów z kolizyjnymi skrzyżowaniami przeciętnie co 500 metrów oraz wyjazdami z posesji. W 2012 wszystkie większe miejscowości od Warszawy do Białegostoku będą miały obwodnice ekspresowe, za wyjątkiem Marek. Taka sytuacja w połączeniu z planowanym przywróceniem ciężkiego ruchu samochodowego na Moście Grota Roweckiego doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego.

Istotne obejście drogowe

Dodatkowo w ramach załącznika 3 do Programu wskazane zostały podstawowe kryteria, zgodnie z którymi wskazywane będą do realizacji dodatkowe zadania polegające na budowie obejść miejscowości. Wymienione są tam takie kryteria jak średniodobowy ruch pojazdów w odniesieniu do sieci dróg krajowych, płynność ruchu w ciągu drogowym, lokalizacja w ciągu drogi GP – rozpatrując te kryteria ponownie Obwodnica Marek powinna stać się priorytetem.

Kwestie społeczne

Mieszkańcy Marek przygotowali w ubiegłym roku akcję „TAK dla Obwodnicy MAREK” – pozytywną akcję obywatelską. Miała ona na celu uzmysłowienie skali problemu, jak również to, że bez blokowania dróg, w sposób pozytywny, można zasygnalizować istniejący problem i dążyć do jego rozwiązania w sposób dojrzały. Działania te miały na celu wyrazić poparcie dla szybkiej budowy dróg w naszym kraju i zarazem pokazać, że większość społeczeństwa jest zwolennikiem działań pozytywnych. W ciągu miesiąca zebrano 11 tys. podpisów za realizacją inwestycji.

Efektywne ekonomicznie rozwiązanie przejściowe

Dodatkowo zwracam Państwa uwagę, że bezwzględnym priorytetem powinno być wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S8 Marki – droga wojewódzka 631 o długości 4 km. Odcinek ten nie wymaga powstania skomplikowanych obiektów inżynieryjnych (najważniejszy z nich Węzeł Marki, powstaje w ramach przebudowy drogi S8 Modlińska – Marki), dodatkowo byłby budowany od podstaw, co również upraszcza proces inwestycyjny. Biorąc pod uwagę aktualne i przewidywane przez GDDKiA koszty budowy dróg ekspresowych inwestycja ta zamknęłaby się kwotą 140-160 mln zł. Pozytywne efekty oddania tego krótkiego odcinka byłyby bardzo duże. Pozwoliłaby on na stworzenie alternatywy dla przebiegającej przez Marki drogi krajowej nr 8. Powstały w ten sposób ciąg komunikacyjny byłby w znacznej mierze bezkolizyjny.

Powyższe argumenty świadczą jednoznacznie o konieczności zakwalifikowania Obwodnicy Marek jako zadania do realizacji do 2013 i najszybszego przystąpienie do budowy omawianego odcinka.

tagi

Komentarzy do tego wpisu: 11

 • Mariusz

  Powinniście mocno zaakcentować koszty wynikające ze straconego czasu na dojazdy do/z pracy. To są wymierne straty związane z bezproduktywnym spędzaniem czasu w środkach komunikacji. Wiele osób mogło by w tym czasie zarabiać pieniądze dla siebie i państwa lub odpoczywać z rodziną.

 • oszczepnikos

  No może tak na szybko, koszty z wiązane z paliwem, jeżeli ktoś ma lepsze dane to proszę poprawić:

  Spalanie samochodu w korku 5 l/h – bezruch
  Strata czasu na samochód 20 min w jedną stronę
  Cena paliwa przyjmijmy 4,5 zł/l

  Czyli strata w wysokości 7,5 zł na samochód w jedną stronę => 1,65 litra niepotrzebnie spalonego paliwa

  60 tys. pojazdów dziennie 7,5 zł każdy to 450 tys. zł dziennie.

  Liczmy tylko dni robocze 252 w roku, to daje 113,4 mln zł rocznie oszczędności…

  Wybudowanie drogi ekspresowej to tyle oszczędności w naszych kieszeniach. Ale ile mniej akcyzy i VATu dla rządu ;P

 • Marcin

  Jestem całym sercem za akcją i na pewno maile wyślę – zwracam tylko uwagę, że spalanie samochodu w korku jest zdecydowanie przesadzone. Z doświadczenia mojego wynika, że pracujący samochód na postoju spala ok 1-1.5 l/h. Doliczając do tego „podjazdy” w korku spalanie nie przekorczy ok 2.5 l/h. Stąd moja uwaga o ewentualną zmianę tego parametru bo pszeszarżowanie też będzie źle o nas świadczyło

 • oszczepnikos

  Nie jestem specem w tej dziedzinie… Trzeba więc wartość podzielić przez 2 i wyjdzie około 55 mln PLN.

  Pamiętajmy, ze nigdzie nie szacowałem straty czasu i jego wartości. Ale Jaspers szacuje ca 50zł/h – (instytucja oceniająca wnioski unijne).

  Zakładając, że w samochodzie jedzie jedna osoba to rocznie tracimy 5 mln godzin = 0,33h x 60tys. pojazdów x 252 dni.

  5 mln godzin razy 50 złotych to 250 mln złotych rocznie!!!

  A wiec mówimy o oszczędnościach rzędu 300 mln złotych rocznie – inwestycja zwraca się w 3 lata!!!

 • neodarwin

  Tak się zdenerwowałem informacją dotyczącą cięć w programie budowy dróg krajowych, że muszę to napisać:
  Koniec delikatnych form protestu. To już kilka lat łagodnej akcji, która niestety nic nie przyniosła.

 • Marcin S.

  Czy zamiast wysyłania mejli nie lepiej stworzyć w internecie petycję o tej samej treści? Podpisanie czegoś takiego byłoby szybsze i wygodniejsze i może na szerszą skalę to rozgłosić?

 • Nona Mills

  Jestem całym sercem za akcją i na pewno maile wyślę – zwracam tylko uwagę, że spalanie samochodu w korku jest zdecydowanie przesadzone. Z doświadczenia mojego wynika, że pracujący samochód na postoju spala ok 1-1.5 l/h. Doliczając do tego „podjazdy” w korku spalanie nie przekorczy ok 2.5 l/h. Stąd moja uwaga o ewentualną zmianę tego parametru bo pszeszarżowanie też będzie źle o nas świadczyło

 • Gloria Vargas

  Tak się zdenerwowałem informacją dotyczącą cięć w programie budowy dróg krajowych, że muszę to napisać: Koniec delikatnych form protestu. To już kilka lat łagodnej akcji, która niestety nic nie przyniosła.

 • Bogumiła

  Decyzje rządu w sprawie skreśleń projektów mają zapaść w styczniu. Wygląda na to, że trzeba będzie szybko przeprowadzić akcję protestacyjną (blokadę?)

 • Paweł

  Witam,
  nie mam innej możliwości jak zablokować drogę i narobić rumoru. Niestety prawda jest taka, że jak górnicy przyjadę i rozwalą połowę miasta to osiągają wszystko co sobie założyli. Niestety w przypadku naszej inicjatywy (pokojowy charakter) nie mamy szans na przebicie. Trzeba zrobić blokadę i ściągnąć media oraz ministra (przez małe „m”) Grabarczyka i żądać aby przyjechał autem i postał około 2 h w korku jadąc odcinek 5 km.
  Pzdr

 • magda

  jestem tez za totalną rozrubą moze wtedy sie zmieni!! a tak odsylaja nas na dalszy plannnnnnnnnn

Zostaw odpowiedź