Marki wyróżnione przez drogowców

21.Wrz.2010 - komentarze 3

Analizując pojawiające się w mediach, oraz na oficjalnych stronach informacje dotyczące budowy dróg w Polsce, napotkałem wzmiankę o projekcie Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015. Bardzo ważne wydaje mi się wymienienie jako jednego z priorytetów budowy całej trasy S8 (w tym obwodnicy Marek), co mam mieć miejsce do 2015 roku. Dokument ten jak i inne, które opisuję poniżej, nie jest wolny od błędów merytorycznych, tak więc moim zdaniem należy go czytać i przeglądać z zachowaniem dużej dozy ostrożności i czujności – również ze względu na zbliżające się wybory samorządowe.

Tu dokument w całości.

Mimo wszystko warto pochylić się na pozostałymi dokumentami. Ze względu na przepisy unijne aktualnie twają prace nad strategiczną oceną wpływu na środowisko programu budowy dróg. Ta ocena poglega konsultacją społecznym – w przypadku Warszawy planowane są one na 23 września.

Informacja na temat konsultacji.

Nasza obwodnica została zaklasyfikowana jako zadanie grupy II, co według definicji oznacza, że jest zadaniem przygotowywanym i posiada decyzję środowiskową. Jest to nieścisłość, ponieważ na chwilę obecną taka decyzja nie została jeszcze powtórnie wydana – w dalszym ciągu na nią czekamy. Według listy, Obwodnica Marek jest planowana do realizacji po 2012 roku. Bardzo ważny jest fakt, iż odcinek Węzeł Marki (Aleja Piłsudskiego) – Węzeł Drewnica jest traktowany jako odrębne zadanie. Jest to istotne, ponieważ uniezależnia budowę Obwodnicy Marek od powstania Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Była to jedna z ważniejszych spraw, o którą podnosiliśmy w ramach Akcji Obwodnica.

Tu znajdziecie listę zadań w ramach grupy II.

Przechodząc do właściwego dokumentu „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2012-2015”, należy zwrócić uwagę na rozdział 7 odnoszący się do istniejącego stanu środowiska. W pierwszej części rozdziału odnosi się on do jakże ważnego aspektu „Zdrowie i warunku życia ludzi”, pozwolę sobie przytoczyć część akapitu z tego podrozdziału:

Realizacja Programu zakłada usprawnienie ruchu drogowego na obszarze Polski, włączając w to zapewnienie lepszych warunków bytowania mieszkańcom miast, którzy do tej pory byli narażeni na negatywne skutki wywołane przez ruch samochodowy. W obecnym układzie drogi krajowe są poprowadzone głownie przez mniejsze miejscowości, często stanowią w nich główna arterię komunikacyjną. Taka sytuacja ma negatywny wpływ na zabudowania, drogi oraz elementy kulturowe, włączając w to zabytki. Dla zdrowia ludzi szczególnie uciążliwy jest ruch samochodów ciężarowych, które ze względu na rozmiary oraz pojemności silników wywołują dużo większy hałas, wibracje oraz emisje zanieczyszczeń.

Cały tekst dostępny tutaj (strona 69).

Jako pierwszy przykład takiej miejscowości podane są właśnie nasze Marki. Wraz Serockiem i Żyrardowem służą do pokazania skali problemu. Oczywiście pierwsze miejsce w „klubie” miast, w których występują uciążliwe warunki życia mieszkańców, nie jest powodem do dumy. Ważny jest fakt, iż wypunktowane są  wszystkie istotne aspekty, jakie wywołuje przebieg DK8 przez nasze miasto i fakt, że zostało to wreszcie dostrzeżone.

Pozwolę sobie zacytować:  
 
„Warunki życia mieszkańcow pokazano na przykładzie trzech miejscowości w wojewodztwie mazowieckim – Marek, Serocka i Żyrardowa, dla ktorych budowa obwodnic jest uwzględniona w Programie. 

Nie należy zapominać, że w dalszym ciągu poza Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2004 roku w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, gdzie wymieniona jest cała droga s8, nasz odcinek nie został wpisany do zatwierdzonego przez Radę Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych, nie zostały też wskazane środki, z jakich ma ten odcinek powstać.

OSzczepnikos

tagi

Komentarzy do tego wpisu: 3

Zostaw odpowiedź