Trasa S17

Opis

WOW warianty

WOW warianty

UWAGA:

W najnowszym Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych, Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOWka) został podzielnona na 3 odcinki. Wydzielony został między innymi Odcinek Marki – Drewnica, ma to zapobiec kolejnym opóźnieniom w budowie Obwodnicy Marek w przypadku dalszych problemów związanych ze WOWką.

Wschodnia Obwodnica Warszawy będzie drogą ekspresową, dwujezdniową o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. Domknie ona od wschodu warszawski ring ekspresowy. Z punktu widzenia Marek, najistotniejszy jest odcinek od Węzła Marki do Węzła Drewnica. Na tym odcinku przebiegi dróg S-8 i S-17 pokrywają się, aczkolwiek administracyjnie przynależy on do S-17. Łączy on Trasę Toruńską z „właściwą” Obwodnicą Marek poprzez Węzeł Drewnica. Do realizacji został wybrany wariant WIIIA (patrz załączona grafika). W sąsiedztwie Marek, wszystkie warianty mają identyczny przebieg.

Parametry techniczne

Klasa drogi S (trasa ekspresowa)
Prędkość projektowa 100km/h
Ilość jezdni
Na całym odcinku 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy)
Dostępność wyłącznie przez węzły
Nośność 115 kN/oś, KR6

Przewidziane połączenia z innymi drogami:

Węzeł Marki

Węzeł Marki

  • Węzeł MarkiBędzie realizował połączenia w każdym kierunku. Zostanie zmodernizowany w ramach przebudowy Trasy Toruńskiej. Do momentu oddania odcinka do Węzła Drewnica, zachowana będzie łącznica pozwalająca na bezkolizyjny zjazd w kierunku Marek. Docelowo na kierunku Trasa Toruńska – Węzeł Drewnica będzie przechodził na Aleją Marszałka Piłsudskiego na dwóch estakadach z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Rozprowadzenie ruchu będzie realizowane na poziomie terenu, poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną(czytaj „rondo ze światłami”). Planuje się, że z kierunku ulicy Radzymińskiej tylko jeden pas ruchu będzie umożliwiał kontynuowanie jazdy do Marek, dwa będą wyprowadzały ruch w kierunku Węzła Drewnica.

Węzeł Drewnica

Węzeł Drewnica

  • Węzeł Drewnica – dwupoziomowy, całkowicie bezkolizyjny. W węźle następuje rozwidlenie dróg S-8 i S-17. Brak możliwości wjazdu i zjazdu na inne drogi.
  • Węzeł Zielonka – węzeł z ulicami Ks.Skorupki i Prymasa St.Wyszyńskiego w Zielonce
  • Węzeł Poligon – węzeł drogowy na potrzeby wojska
  • Węzeł Rembertów – węzeł z ulicą Cyrulików
  • Węzeł Wesoła – węzeł z ulicą Pułku Praskiego w Wesołej
  • Węzeł Zakręt – węzeł z Traktem Brzeskim
  • Węzeł Lubelska – węzeł z Południową Obwodnicą Warszawy S2 i Autostradą A2.

Pozostałe drogi przecinające drogę ekspresową zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na drogę ekspresową. Droga S-17 przecina w ten sposób 8 dróg. Dla Marek najistotniejsze będzie pozostawienie połączenia z Ząbkami na wysokości ulicy Ząbkowskiej. Zostaje to zrealizowane poprzez wiadukt nad drogą S-17.

Wydane decyzje

 

W dniu 19 października 2007 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na wariant WIIIA – Plik PDF 8,5 MB. Po odrzuceniu protestów przez GDOŚ i wyroku WSA, w dniu 24 kwietnia 2009 r. decyzja środowiskowa jest prawomocna i ostateczne.

UWAGA: Decyzja została częściowo uchylona przez sąd, czekamy na uzasadnienie wyroku.

Planowane zabezpieczenia antyhałasowe

Na obszarze pomiędzy Węzłem Marki a Węzłem Drewnica przewidziane są zgodnie z DŚU ekrany proste o wysokości 4 metrów (kolor niebieski). Jedynie w sąsiedztwie osiedla Kosynierów mają zostać zastosowane ekrany o wysokości 5 metrów (orientacyjnie gruba niebieska linia). Należy zwrócić uwagę, iż zasadnicza „Obwodnica Marek” ma przewidziane nowocześniejsze zabezpieczenia w postaci ekranów półtunelowych. Posadowienie ekranów na omawianym odcinku ma umożliwiać zamontowanie ekranów o wysokości do 8 metrów.

Dziękujemy SISKOMowi za udostępnienie materiałów.

WOW Marki Hałas

WOW Marki Hałas

WOW Drewnica Hałas

WOW Drewnica Hałas