Alert drogowy nr 3 – Zamknięcie estakady na Trasie Toruńskiej

05.Lis.2009 - skomentuj

Alert_znakNa piątek 6 listopada od godziny 22:00, zaplanowano kolejną istotna zmianę organizacji ruchu związaną z modernizacją Trasy Toruńskiej. Wykonawca inwestycji dokona zamknięcia północnego wiaduktu w kierunku Bemowa nad torami kolejowymi oraz ulicą Jagiellońska. Przywrócenie ruchu na wiadukcie przewiduje się na listopad 2010 roku.

Informacja ze strony GDDKiA:

W ramach dostosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach, dnia 06.11.2009r. o godz. 22:00 zamknięte zostaną dwa północne wiadukty w ciągu ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Modlińskiej.

Powyższe zamknięcie związane jest z koniecznością wykonania rozbiórki oraz wybudowania nowych obiektów.
Planowany termin realizacji nowych wiaduktów – listopad 2010r.
Dotychczasowy ruch w kierunku centrum zostanie utrzymany na istniejących równoległych wiaduktach.
Relacje wjazdowe na trasę z ulic Marywilskiej oraz Wysockiego zostaną poprowadzone po istniejącej łącznicy obecnie obsługującej relację Trasa Toruńska – ul. Wysockiego.
Ruch komunikacji miejskiej zostanie przełożony na istniejący obiekt – tymczasowy most Syreny.
Ruch w kierunku Marek pozostanie utrzymany bez zmian.
W dniach 7-15.11.2009r. zamknięta zostanie pętla tramwajowa Żerań FSO. Tramwaje skierowane będą na trasy zastępcze oraz zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa.

Szczegółowy plan zmian:

Zamknięcie północnego wiaduktu równoległego do tzw. „mostu Syreny” – stalowej konstrukcji (wiaduktu), z której korzystamy jadąc z Marek w kierunku Bemowa – chodzi o wiadukt znajdujący się po prawej stronie tzw. „mostu Syreny” jadąc od Marek. Wiąże się to z istotnymi zmianami w ruchu:

  • Przeniesienie ruchu autobusów z zamykanego wiaduktu na tzw. „most Syreny” (Autobus jeździ środkiem – zajmując obydwa pasy)
  • Do 6.XI mieszkańcy Białołęki i Bródna korzystali z wiaduktu północnego, aż do Mostu Grota-Roweckiego (Niebieskie strzałki wyrysowane na wiaduktach). Po wprowadzeniu zmian potoki ruchu z Białołęki (kierowcy jadący Marywilską) włączają się do ruchu na Trasie Toruńskiej przed tzw. „mostem Syreny”, za pomocą łącznicy (ślimaka), która służyła do zjechania z Trasy Toruńskiej w kierunku Bródna (odwrócenie ruchu) (Niebieskie strzałki „na ślimaku”).
  • Powstało newralgiczne skrzyżowanie tuż przed tzw. „mostem Syreny”, gdzie ruch z Białołęki, będzie łączył się z ruchem z kierunku Marek.
  • Brak możliwości zjazdu w ulicę Wysockiego w kierunku centrum.
  • Skręt w ulicę Marywilską, jest równocześnie początkiem objazdu do ulicy Modlińskiej.
  • Dla ruchu z kierunku Marek „na wprost” przeznaczono jeden pas, rozdzielający się na dwa pasy tuż przed tzw. „mostem Syreny”. Pojawiający się prawy pas służy wyłącznie komunikacji publicznej.
  • Znika zwężenie po przejechaniu tzw. „mostu Syreny” do jednego pasa, wjazd na Most Grota-Roweckiego, odbywa się dwoma pasami ruchu.
  • Nowy zjazd w ulicę Jagiellońską, po przejechaniu tzw. „mostu Syreny”.
  • Planowana jest zmiana ograniczenia prędkości na tzw. „moście Syreny” z 40km/h do 30km/h oraz zmniejszenie dopuszczalnego tonażu z 20 ton do 10 ton – wg stanu na 7.XI ta zmiana nie została wprowadzona.
  • W dniach 7-15 XI 2009r. zamknięta będzie pętla tramwajowa Żerań FSO.

Poniżej w pliku graficznym przedstawiamy zmiany jakie wystąpią wraz z zamknięciem wiaduktu.


Pokaż Trasa Toruńska na większej mapie

Mapa obszaru – włącz widok „satelita”

Docelowy stan zmian:

Docelowe zmiany Wiadukt Północny

Animowane wyjaśnienie wprowadzanych zmian:

Aminowane zmiany Wiadukt Północny

Dla wzrokowców (zdjęcia Kosztek, Mr_X, Petr, forum SSC)

Syrena skrzyżowanieWjazd na tzw. „most Syreny”, strzałki niebieskie to  potoki ruchu po zmianach (powstające na tzw. newralgicznym skrzyżowaniu). Na czerwono przekreślony wjazd na wiadukt planowany do zamknięcia oraz zamknięty lewy pas. Kolorem pomarańczowym zaznaczono BUSPAS odchodzący od pojedynczego pasa z kierunku Marek. Kolor żółty to zjazd w Marywilską, i początek objazdu do Modlińskiej. W tym miejscu nie ma możliwości zjazdu na Wysockiego w kierunku centrum, ze względu na odwrócenie ruchu na łącznicy (ślimaku).Tzw. "most Syreny"Tzw. „most Syreny” – prawidłowa nazwa powinna brzmieć wiadukt Syreny, stalowa, tymczasowa, konstrukcja wojskowa. Sama konstrukcja nośna jest bardzo wytrzymała. Konstrukcja jezdni posiada swoje mankamenty, wynika to z wykorzystania desek, na których położona jest warstwa ścieralna (potocznie asfalt). Kiepski stan nawietrzni i konieczność częstych napraw wynika między innymi, z faktu korzystania z niej przez ciężkie pojazdy, o masie przekraczającej dopuszczane obciążenie.

Zjazd z tzw. "mosty Syreny"Zjazd z tzw. „mostu Syreny”, po prawej stronie miejsce lubiane przez Policję.

Zjazd w kierunku JagiellońskiejWjazd z wiaduktów na Most Grota-Roweckiego. Na tym zdjęciu, organizację ruchu do 6.XI , zwężenie do jednego pasa. Lewy pas podlega włączeniu do prawego. Strzałkami na niebiesko zaznaczona zmieniona organizacja ruchu – brak zwężenia. Po prawej stronie (zaznaczona niebieska strzałka w prawo), za żółtą linią widać początek przełączki, która będzie służyła do zjazdu na ul. Jagiellońską.

Przewidywane utrudnienia w ruchu:

Newralgiczne skrzyżowanie

Znaczne, ze względu na newralgiczne skrzyżowanie przed tzw. „mostem Syreny”. Ponieważ w tym miejscu będą krzyżowały się potoki ruchu z Białołęki (w sposób kolizyjny, bez pasów włączenia) z ruchem z kierunku Marek, powstanie trudne skrzyżowanie, ze względu na przepustowość oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo dla ruchu z kierunku Marek do dyspozycji jest tylko jeden pas do jazdy „na wprost”.

Wjazd z wiaduktów na Most Grota-Roweckiego

Średnie/niskie w okresie przejściowym. W okresie „uczenia się” nowej organizacji ruchu wjazd z wiaduktów na Most Grota Roweckiego, gdzie będą do dyspozycji dwa pasy zamiast jednego może również generować średnie utrudnienia, ze względu na przyzwyczajenia kierowców. Docelowo to miejsce będzie miało zdecydowanie większą przepustowość niż obecnie.

tagi:, , , ,

Zostaw odpowiedź