Obwodnica – wreszcie się ruszyło!!!

26.Kwi.2010 - komentarze 4

Ze wszystkich stron padają pytania co dalej z Obwodnicą Marek, szczególnie w świetle uchylenia Decyzji Środowiskowej – bez tego dokumentu nie można pójść do przodu. Wstrzymywaliśmy się z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie czekając na potwierdzenie istotnej informacji. Kilka dni temu została ona ogłoszona. Ale po kolei….

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie dotyczące Obwodnicy Marek do Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie odbyło się w środę 31 marca, uczestniczyli w nim przedstawiciele warszawskiego oddziału GDDKiA dyrektor Dmochowski (Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Przygotowania Inwestycji) oraz osoba kluczowa ze względu na kwestie związane z dokumentacją środowiskową – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pani Monika Tuszyńska.

Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo podziękować Panu Wojewodzie Jackowi Kozłowskiemu oraz Panu Wicewojewodzie Dariuszowi Piątkowi, za zorganizowanie spotkania.

Wróćmy jednak do sedna sprawy. Uchylenie decyzji środowiskowej, a w szczególności argumenty jakie zostały zawarte w uzasadnieniu uchylenia przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, spowodowały, że dokument na podstawie którego wydawana jest decyzja wymaga uzupełniania. O takie uzupełnienie tego dokumentu tzw. Raportu Oddziaływania na Środowisko zwróciła się już do warszawskiego oddziału GDDKiA Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Co to oznacza? Trzeba przeprowadzić dodatkowe prace i uzupełnić raport, tak aby był zgodny z obowiązującymi na dzień dzisiejszy wymaganiami formalno-prawnymi, aktualnym zagospodarowaniem terenu. Aktualizacja ma obejmować opis stanu przyrodniczego odcinka, opis szlaków migracji zwierząt oraz skumulowaną oceną oddziaływania na środowisko.

Na spotkaniu udało nam się uzyskać wstępny harmonogram jak mają przebiegać prace nad tym podstawowym dokumentem:

Kalendarium:

Data planowana
20 kwietnia                  –          Ogłoszenie przetargu na uzupełnienie Raportu (ROnŚ)
28 kwietnia                  –          Termin składania ofert i ich otwarcia (kryterium cena)
Koniec maja                 –          Podpisanie umowy z wykonawcą
Koniec sierpnia            –          Ukończenie raportu i przekazanie do RDOŚu
Początek września      –          „Wyłożenie” dokumentów okres ustawowych 21 dni
Koniec września          –          Rozprawa administracyjna
Październik                  –          Wydanie decyzji

Oczywiście harmonogram jest wstępny, ze względu na odwołania od rozstrzygnięcia przetargu oraz konieczność uwzględnienia istotnych uwag po rozprawie administracyjnej. Realne wydaje się wydanie nowej Decyzji Środowiskowej do końca bieżącego roku.

ZIELONY – etapy ukończone

POMARAŃCZOWY – w trakcie/oczekiwane

tagi

Komentarzy do tego wpisu: 4

Zostaw odpowiedź