Szuflada z pismami

Zbiór uchwał, korespondencji i innych dokumentów dotyczących akcji
mającej na celu przyspieszenie terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy Marek.

12.10.2012Pismo do Premiera – podziekowanie

08.12.2010 – Projekt uchwały Rady Ministrów dot. Programu Budowy Dróg Krajowych

02.11.2010 – Pismo od ministra infrastruktury

22.10.2010 – Pismo od Prezydenta RP w sprawie Obwodnicy Marek

20.03.2010 – Uchylenie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Marek

02.03.2010 – Pismo do GDDKiA w sprawie uzgodnienia trasy WOW

16.02.2010 – Pismo Grupy Marki 2020 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

21.01.2010 – Pismo Grupy Marki 2020 do Rady Miasta Marki

04.01.2010 – Odpowiedź ministra infrastruktury na interpelację poselską z dnia 3.12.2009

07.12.2009 – List Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego do Grupy Marki 2020

03.12.2009 – Interpelacja poselska posła Marka Balickiego w sprawie obwodnicy Marek

27.10.2009 – List Grupy Marki 2020 do Premiera Donalda Tuska

12.10.2009 – Zapytanie poselskie posła Mariusza Błaszczaka w sprawie obwodnicy Marek

07.10.2009 – Grupa Marki2020 – Petycja “TAK dla obwodnicy MAREK“

07.10.2009 – List Grupy Marki2020 do posła Janusza Piechocińskiego

05.10.2009 – SISKOM – Poparcie dla inicjatywy przyspieszenia budowy obwodnicy Marek

02.10.2009 – Lista miast i gmin, które podjęły uchwałę dot. obwodnicy Marek

30.09.2009 – List Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego do burmistrza Marek

04.09-21.09.2009 – Rada Powiatu Wołomin – korespondencja dot. obwodnicy Marek

25.09.2009 – korespondencja burmistrza Marek z ministrem infrastruktury

11.09.2009 – Uchwała Rady Gminy Dąbrówka

09.09.2009 – Uchwała Rady Miasta Marki

08.09.2009 – Uchwała Rady Miejskiej w Tłuszczu

03.09.2009 – Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie

31.08.2009 – Uchwała Rady Miasta Zielonka